Behöver du hjälp?

Frågor om skannad post

Hur fungerar skannad post med Kivra+?

Vid beställning av skanningtjänsten får du en Kivra+ adress som du delar med de leverantörer som du vill få skannad post från. När posten skickas till din Kivra+ adress kommer Kivra att skanna posten och leverera den digitalt direkt in i företagsbrevlådan.

Vad händer med den skannade posten?

Det fysiska posten lagras i ett säkerhetsklassat lager i 7 år. Ni kan när som helst begära att få ut ett original under denna period (se prislista). Efter 7 år kommer posten att förstöras. För att hålla kostnaderna nere kommer vi inte att skanna marknadsföringsmaterial, detta material kommer rensas ut vid ankomst (se tilläggsvillkor). Kivra tar inte ansvar för sådant material som anses vara marknadsföringsmaterial.

Vad händer med post som inte kan skannas?

Material som inte går att skanna kommer att skickas vidare till kundens angivna leveransadress. Kostnaden för detta kommer att debiteras kunden enligt aktuell prislista. Post som skickas till Kivra+ adressen där mottagaren inte går att identifiera, kommer att skickas tillbaka till avsändaren.

Hur länge sparas min skannade post?

Posten som skannas och skickas in i företagsbrevlådan kommer att vara tillgänglig så länge er företagsbrevlåda är aktiv.

Vad händer med originalförsändelsen?

Fysiska försändelser som har levererats digitalt i företagsbrevlådan arkiveras under sju år från det datum försändelsen anlände till Kivra-adressen, eller så länge företagsbrevlådan är aktiv.

Det är möjligt att begära ut original så länge försändelsen är arkiverad mot den kostad som anges i prislistan här. För att vi ska ta fram original behöver ni maila foretag.support@kivra.com med scanningsid:et som finns längs vänster sida av det scannade dokumentet.

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Genom att besöka vår webbplats godkänner du att vi använder cookies.

OK!