Behöver du hjälp?

Skapa & signera ett dokument i Kivra

Det finns många fördelar med att signera dokument i Kivra, t.ex får alla parter tillgång till dokumentet direkt, signatörens identitet säkerställs med Mobilt BankID och du får detaljerad information om signaturerna (tidsstämpel, ip-adress mm). Det betyder att en digital underskrift är minst lika giltig som en underskrift i bläck.

1

Logga in på Kivra och och välj "Signering"

2

Klicka på plustecknet för att starta en ny signeringsprocess

4

Ladda upp en pdf och fyll i personnummer och för vem respektive person/part skall signera

Fyll i personnummer och för vem respektive person/part skall signera

Oavsett om personen skall skriva under som privatperson eller för ett företag genomförs signaturen med Mobilt BankID i dennes Kivra. Om du anger en e-postadress till personen så skickas en inbjudan via mail. Själva signaturen görs sen med Mobilt BankID i Kivra.

Klicka på "Lägg till mig" så fyller vi automatiskt i dina egna uppgifter om du är en av de som skall skriva under

5

Klicka på "Klar, skapa dokument"

När knappen blir randig, håller dokumentet på att skapas och det kan ta en liten stund beroende på PDF:ens storlek

Om det tar för lång tid kan det vara PDF:en som är för stor

Om alla parter inte har Kivra Om det är någon av parterna som ännu inte har registrerat sig på Kivra så finns dokumentet tillgängligt direkt när hen registrerat sig på Kivra.

6

Klart! Avtalet har skapats och skickats

Dokumentet finns nu tillgängligt för alla parter i deras Kivra. Från dokumentet kan man se dess signeringslogg och alla parter som skall signera.

Så signerar du avtal i Kivra

1

Gå till avtalet och klicka på "Öppna signeringsloggen"

2

Signera avtalet med Mobilt BankID

I signeringsloggen finns all information om övriga parter, där kan du bl a se vilka som signerat avtalet.

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Genom att besöka vår webbplats godkänner du att vi använder cookies.

OK!