Ett urval av drygt 900 avsändare som skickar sin post digitalt via Kivra

Urval av funktioner för avsändare

Att ställa om till digital post har många fördelar.

Toppseminarium om digitalisering

Kivra samlade beslutsfattare från de allra flesta stora B2C-företag i Sverige på ett seminarium om digitalisering