Behöver du hjälp?

PEP-Policy

Gäller Fr.o.m. 2017-01-04 och tills vidare.

Enligt Lag (209:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (“Penningtvättslagen”) är Kivra som registrerad betaltjänstleverantör skyldig att särskilda åtgärder vid ingången av en kundrelation gällande Kivra betaltjänst med personer som är i politiskt utsatt ställning (en så kallad “PEP”). Penningtvättslagen definierar en PEP som en “a) fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat, och b) fysisk person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation”. Med viktig offentlig funktion menas:

 • stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar,
 • parlamentsledamöter,
 • domare i högsta domstolen, konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas,
 • högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ,
 • ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten, och
 • personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan.

Reglerna omfattar även personer som har följande relationer med en person som innehaft någon av ovan positioner;

 • Make/maka/registrerad partner
 • Barn
 • Barns make/maka/registrerad partner
 • Förälder
 • Kända medarbetare

Användare som är en PEP skall senaste i samband med aktivering av betaltjänsten informera Kivra om detta genom att skicka ett mail till compliance@kivra.com innehållande personnummer, namn och folkbokföringsadress med ämnesrad “Anmälan PEP”. Genom att aktivera betaltjänsten i Kivra Intygas att lämnade uppgifter är korrekta och fullständiga samt att anmälan om PEP har gjorts i enlighet med denna policy.

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Genom att besöka vår webbplats godkänner du att vi använder cookies.

OK!